Algemene Voorwaarden

LET OP WIJ ZIJN EEN DROPSHIPPING BEDRIJF!

Lees ook onze verzendpagina om verwarring te voorkomen: KLIK HIER

Wij bieden u diensten aan de kennisgevingen, voorwaarden en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Bovendien moet u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleid, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Lees deze overeenkomst voordat u doorgaat, want toegang tot, browsen of anderszins gebruiken van de site geeft aan dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst. U zult geen inhoud, informatie of ander materiaal via deze site uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat (a) bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding kan geven tot enige civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wetten van de VS of de wetten van een ander land dat van toepassing kan zijn; of (c) inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van enige persoon. goedkopeproducten.nl kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven om u in staat te stellen bepaalde delen van deze site te openen en te gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om de Site te bezoeken en te gebruiken op een manier die consistent is met de voorwaarden van deze overeenkomst en is goedkopeproducten.nl niet verplicht de bron van dergelijke toegang te onderzoeken of gebruik van de site.

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden door uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven voor het winkelen en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals vooraf uitdrukkelijk is toegestaan ​​door goedkopeproducten.nl. Elke overtreding van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u. Tenzij vooraf uitdrukkelijk door ons bedrijf toegestaan, is al het materiaal, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, programma’s, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze site (gezamenlijk de ‘ Inhoud ‘) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie op de site of gebruik maken van de site ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en / of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, zonder beperking, als we van mening zijn dat gedrag van klanten in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze Site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door ons bedrijf .

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U zult goedkopeproducten.nl onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid van deze site.

Let op! heeft u een bestelling gedaan en u komt er later achter (door het zelf niet goed lezen van de voorwaarden/verzendpagina of het niet goed bekijken van de site) dat wij een dropshippings bedrijf zijn en dat u product niet direct bezorgd word en u wilt uw bestelling annuleren. Mocht dit nog op tijd zijn en mocht dit nog kunnen dan kunnen wij u uw geld terug storten maar dan wel -min € 1,10,- . Dit is omdat u zelf verantwoordelijk bent voor het doornemen van de website en het tekenen van deze voorwaarden die u heeft gelezen als u dit tekend. Wij moeten ook ideal/mollie betalen voor de transacties ook met terugaves dus dat geld zijn wij dan kwijt dus in feite komen wij dan in de min te staan voor iets waar wij niet aan kunnen doen.

Teruggave/terugstorten/retourstorten van het bedrag nadat de order is verwerkt en verzonden doen wij niet.

Bestellingen dienen binnen 24 uur te worden geannuleerd, anders kan dit niet meer omdat het dus kan dat het al verzonden is naar de klant.

Let op! mocht er iets niet goed zijn met het product dient u deze zelf terug te sturen naar China.

goedkopeproducten.nl is een online webshop.